De steeds veranderende droom van mijn goede leven

Gepubliceerd op 11 maart 2019 om 16:05

Een inspirerend interview met theoloog Miroslav Volf (Trouw, 9 november 2018), waarin hij zegt: "We reflecteren maar weinig op wat we werkelijk belangrijk vinden en staren ons blind op de middelen om die niet gereflecteerde doelen te bereiken." 

 

Volf stelt dat "we in onze maatschappij zijn vergeten blij te zijn." Dat veel mensen een onbevredigd bestaan hebben in plaats van een bloeiend leven, wijt hij aan het feit dat "het goede een privézaak is geworden. Het is 'van mij', de steeds veranderende droom van mijn goede leven. En ik heb voortdurend andere bronnen nodig om mijn wisselende dromen te verwezenlijken. Dat kan geld zijn of kennis, reputatie, schoonheid. Doordat ik rusteloos deze bronnen najaag, veranderen ze al snel van een middel in een doel." Zo raken we volgens Volf ons plezier kwijt.

Volf is van mening dat de wereldreligies een belangrijke overeenstemming hebben in het bevorderen van het goede leven. Dat is dus niet de droom van 'mijn goede leven', maar een gedeelde visie op wat werkelijk goed is. Hij haalt Paulus aan die voor dat goede leven drie dingen noemt: rechtvaardigheid, vrede en vreugde. Over dat laatste zegt hij: "Dat aspect van vreugde vind ik belangrijk. Dat gaat er niet om dat je je simpelweg goed voelt. Het gaat om jezelf goed voelen over iets wat ook echt goed is. Vreugde is iets heel anders dan lol. Vreugde kan standhouden, zelfs in het aangezicht van rouw en verdriet. Je werkelijk over dingen kunnen verheugen zou wel eens een daad van bevrijding kunnen zijn. Vreugde bevat de boodschap dat het kwaad niet overwint." Geloven gaat volgens Volf over "een basaal vertrouwen hebben in het leven. Over het ontdekken van een soort oer-goedheid, ondanks al het lijden in de wereld." Verderop zegt hij: "God valt niet te ontdekken aan het einde van een keten van argumenten, maar door al levend liefde en goedheid op het spoor te komen."

Klik hier om het hele interview met Miroslav Volf te lezen.


 »